Rehabilitatsiooniprogrammid

Kiirelt tööle. Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega inimestele.

MTÜ Terveline osutab programmi alates novembrist 2018. Teenusele saavad tulla kliendid, kes kuuluvad sihtrühma ning kellel töötukassa on hinnannud tööalase rehabilitasiooni vajaduse.

Järgmine grupp alustab 10.06.2019.

Programmi info kliendile 10juuni

Uued grupid komplekteeritakse jooksvalt. Eeldatavalt alustame uute gruppidega iga 3-4 kuu järel.

Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks.

MTÜ Terveline osutab programmi alates juunist 2018. Teenusele saavad tulla kliendid, kes kuuluvad sihtrühma ning kellel töötukassa on hinnannud tööalase rehabilitasiooni vajaduse.

1. grupp komplekteeriti mais 2018 (tegevustega alustasime juunis 2018)

Uued grupid komplekteeritakse koostöös kutseõppeasutustega.

Küsimuste korral pöörduge palun info@terveline.ee või tel 56 958 658 (Piret Vahula).