Eksperthinnangud

Hindamise viib läbi kutsetunnistunnistusega abivahendi spetsialist (liikumise valdkonna abivahendi spetsialist,  tase 5).

Hindame abivahendite vajadust nii töö- kui kodukeskonnas, samuti töökoha kohandamise vajadust. Hindamise tulemusena valmib eksperthinnang, kus on kirjeldatud probleeme, mis takistavad igapäevaelu/töötamist ning juba kasutatavaid abivahendeid. Hinnangus sisaldub abivahendite ja kohanduste vajadus ning soovitused edaspidiseks.

Tööks vajalik abivahend (Eesti Töötukassa)

Tööruumide ja -vahendite kohandamine (Eesti Töötukassa)

Isiklik abivahend (Sotsiaalkindlustusamet)

Kodukohanduste projekt (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus)