Grupikohtumised

Tööalase rehabilitatsiooni kliendid saavad osaleda tööotsingutele suunatud grupitöödel.

Uued grupid alustavad nii Tallinnas kui Raplas novembris 2023

Lisainfo: Piret Vahula, tel 56 958 658, info@terveline.ee

Grupitöö sisaldab:

 • Vastastikune tutvumine. Grupitöö eesmärgid, reeglid. Enesekohased teadmised.
 • Suhtlemisoskused- tähtsus ja olemus. Suhtlemine tööandjaga kolleegidega.
 • Motivatsioon ja väärtused. Mis motiveerib töötama, mida väärtustan töökoha juures?
 • Konfliktilahendus ja enesekehtestamine.
 • Hirmud seoses tööle asumisega, kuidas neid ületada.
 • Tööalased tugevused ja nõrkused. Tõepärane enesehinnang.
 • Tööotsimine
 • Käitumine töökohas
 • Tööohutus ja tööhügieen
 • Tööseadusandlus ja tööalased mõisted
 • Ettevõttekülastused