Toetatud töölerakendamine

Kasutame oma klientide tööle aitamisel toetatud töölerakendamise metoodikat. Toetatud töölerakendamine on erivajadusega või teistele ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele toe pakkumine eesmärgiga kindlustada nad tasustatava tööga avatud tööturul.

Meil on kasutusel pildipõhine karjäärinõustamise vahend Jobpics.

Pildipõhiste ametikaartide abil saab tutvustada erinevaid ameteid, nende üle arutleda ning ametite RIASEC koodide järgi leida tööeelistusi.

Toetatud töölerakendamise protsess koosneb viiest etapist:

 1. Kliendi kaasamine
 2. Kompetentside kaardistamine
 3. Töö otsimine
 4. Tegevused tööandjatega
 5. Tugi tööl püsimiseks

Toetatud töölerakendamise väärtused ja põhimõtted on:

 • Individuaalsus
 • Lugupidamine
 • Õigus ise otsustada
 • Teadlik valik
 • Jõustamine
 • Konfidentsiaalsus
 • Paindlikkus
 • Kättesaadavus