Kontakt

Rehabilitatsioonikeskus Terveline

Tegevusluba nr SRT000194

registrikood 80413733

Tartu mnt 32, Tallinn (sissepääs Kreutzwaldi tn poolsest küljest)

Tel 5597 5135

info@terveline.ee

KAART

Kaebuste lahendamise kord:

1. Kaebuse saab esitada helistades rehabilitatsioonikeskuse üldnumbril, e-postile info@terveline.ee või rehabilitatsioonikeskuses kohapeal

2. Kaebus edastatakse juhatuse liikmele, kes vaatab kaebuse läbi ning otsustab edasised tegevused. Vajadusel delegeerib kaebusega tegelemise mõnele teisele rehabilitatsioonimeeskonna liikmele, kes on kohustatud selgitama kaebusega seotud asjaolud ja vastama kaebusele ning andma selgitusi.

3. Kaebuse läbivaataja küsib selgitusi töötajalt, kelle tegevuse suhtes kaebus esitati, vajadusel küsib lisaselgitusi kaebuse esitajalt.

4. Kaebusele vastatakse 30 päeva jooksul.

5. Vastusele peab sisaldama kaebuse esitaja nime ja kontaktandmeid, kaebuse sisu kokkuvõtet ja tarvitusele võetud meetmeid.

6. Juhul, kui kaebuse esitaja pole lahendusega rahul, on tal võimalik edasi kaevata Sotsiaalkindlustusametisse.